comença el programa mon fase ii

Enguany també, l’Associació Sociocultural i de Cooperació al Desenvolupament per Colòmbia i Iberoamérica, ACULCO, es conscient de l’impacte emocional i cultural que suposa abandonar el país d’origen i emigrar a la recerca d’una vida millor. Amb l’objectiu de facilitar aquest procés d’integració i de crear un espai de acollida, suport i disposició d’informació per a l’immigrant, ha començat el Programa “Món, Fase II”.

El projecte, subvencionat per la Generalitat Catalana, ofereix un servei integral que contempla primera atenció, assessoria jurídica i psicològica, borsa de treball i cursos de formació.

 

QUÉ POT FER EL PROGRAMA MÓN PER MI

 

En el servei de Primera Atenció es valoraran les necessitats particulars de tot el que s’adrecés a Aculco demandant algun tipus d’ajuda. 

 

Atès que la major preocupació dels immigrants que  venen a l’Estat Espanyol es regularitzar la seva situació y de vegades es senten desorientats en aquesta matèria, els oferim un servei d’Assessoria Jurídica dirigit a proporcionar suport i informació legal en qüestions d’estrangeria. A més, el gran impacte psicològic que pateixen amb el canvi de residència, moltes vegades es posterga i des d’Aculco, tractant de facilitar l’adaptació a un nou país, també s’ofereix un servei d’Assessoria Psicològica.

 

Altra preocupació que afecta a la població immigrant es la recerca y obtenció de treball. Adaptar-se a un mercat laboral nou no es tasca senzilla y, per això, en les diferents seus, s’oferirà un Servei de Borsa de Ocupació on es recolliran ofertes de treball que arriben a l’Associació y es replegaran les demandes que plantegin, en funció del seu perfil, així com un total de vint cursos pràctics distribuïts per les diferents delegacions d’Aculco.  

 

Menú