PARTICIPANT CONVIUS

Objectiu general: Construir un procés eficaç d’integració de la població immigrant resident en La Comunitat Autònoma de Catalunya.

Objectiu específic: Donar suport a la incorporació dels immigrants a la construcció comuna de la societat i la convivència mitjançant la capacitació i el suport a la construcció d’espais d’interacció, debat, intercanvi, entre les poblacions immigrant i autòctona.

El projecte Participant Convius, que serà desenvolupat a partir de desembre per l’Associació Sociocultural i de Cooperació al Desenvolupament Aculco, en la Comunitat Autònoma de Catalunya, és un programa de capacitació que té com principal objectiu la incorporació dels immigrants als espais polítics i de participació ciutadana.

Per a això, es realitzarà a Barcelona una jornada sobre participació política i immigració, que ha de contar amb els diversos actors socials involucrats en aquest fenomen.

Així, s’organitzaran grups de treball sobre la participació política dels immigrants, a més de contar amb la intervenció de diferents ponents de l’àmbit social que aportaran la seva visió sobre el tema i es plantejaran debats mitjançant taules rodones.

En el disseny de l’esdeveniment, es va tenir en compte aspectes com el dret al vot que parteix dels immigrants tindran en les eleccions municipals del 2011, a més dels canvis socials i la relació entre drets i deures dels estrangers.

L’objectiu d’aquestes jornades d’intercanvi d’idees serà escoltar a totes les veus implicades, perquè s’intercanvîin diferents punts de vista, així com experiències sobre el fenomen migratori.

Així, es podran actualitzar els discursos i propostes sobre la realitat del migrant, renovació que es considera imprescindible degut als constants canvis en el context social.

Entre els participants de l’esdeveniment, trobarem acadèmics, professionals del tercer sector, associacions, partits polítics, sindicats i voluntaris, així com altres interessats.

  

Soport:

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D´ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Secretaria per a la Immigració

Menú