Volem transmetre el nostre agraïment a la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en aquest any 2022, a través de la convocatòria de subvencions per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7 de l’IRPF, ha fet costat a l’ONG Aculco dotant el programa INTERSOCIAL amb 4.623,83 euros.

 

Aquest programa ha sigut executat amb gran èxit, complint l’objectiu de: afavorir la igualtat de tracte i la no discriminació de la població migrant resident a la Comunitat Valenciana, i previndre els delictes d’odi relacionats amb el racisme i la xenofòbia.

 

El programa ha aconseguit el màxim aprofitament de la subvenció, aconseguint els següents resultats:

 

1.247 persones participants.

42 persones reben un acolliment i atenció primària, així com orientació i assessorament social (29 dones i 13 homes).

41 persones reben suport, orientació i assessorament jurídic (28 dones i 13 homes).

1.204 persones reben una imatge positiva de la migració i la interculturalitat com a element constructiu per a la societat.

 

Aprofitem per a donar gràcies també a totes aquelles persones que han participat d’alguna manera en el projecte i en Aculco, especialment a aqueixes persones voluntàries o col·laboradores d’altres entitats, que dia a dia fan que Aculco siga una Organització eficaç i d’utilitat pública.

 

____________

 

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a la VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en este año 2022, a través de la convocatoria de subvenciones para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 del IRPF, ha apoyado a la ONG Aculco dotando el programa INTERSOCIAL con 4.623,83 euros.

 

Este programa ha sido ejecutado con gran éxito, cumpliendo el objetivo de: favorecer la igualdad de trato y la no discriminación de la población migrante residente en la Comunidad Valenciana, y prevenir los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia.

 

El programa ha logrado el máximo aprovechamiento de la subvención, alcanzando los siguientes resultados:

 

1.247 personas participantes.

42 personas reciben una acogida y atención primaria, así como orientación y asesoramiento social (29 mujeres y 13 hombres).

41 personas reciben apoyo, orientación y asesoramiento jurídico (28 mujeres y 13 hombres).

1.204 personas reciben una imagen positiva de la migración y la interculturalidad como elemento constructivo para la sociedad.

 

Aprovechamos para dar gracias también a todas aquellas personas que han participado de algún modo en el proyecto y en Aculco, especialmente a esas personas voluntarias o colaboradoras de otras entidades, que día a día hacen que Aculco sea una Organización eficaz y de utilidad pública.

Menú