Volem transmetre el nostre agraïment a la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en aquest any 2022, a través de la convocatòria de subvencions per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7 % del IRPF, ha fet costat a la ONG Aculco dotant el programa CONSTRUINT FUTURS V amb 30.630,15 euros.

Aquest programa ha sigut executat amb indubtable èxit, complint l’objectiu de: Augmentar la inserció laboral i millorar el nivell ocupabilitat de les persones en situació o en risc d’exclusió, i de persones desocupades de llarga duració, mitjançant itineraris personalitzats d’inserció.

El programa ha aconseguit el màxim aprofitament de la subvenció, aconseguint, entre altres, els següents resultats:

108 persones participants.
85 dones.
23 homes.
100 persones assistides laboralment.
19 insercions laborals.
5 persones que fan curs d’idioma.
8 persones fan curse alfabetització digital.
4 persones que fan voluntariat social.
13 insercions formatives en cursos externs.
106 persones assistides socialment.
26 persones assistides jurídicament.
2 persones reben atenció psicológica.
5 persones s’incorporen a grups de suport mutu.
3 persones aprenen sobre economia bàsica i sobre com reduir les despeses d’energia en l’habitatge.
4 persones adquireixen competències en tallers d’ocupabilitat i habilitats socials.
10 persones amplien més les seues competències digitals: ús del mòbil, tràmits en línia i ciberseguretat.

Aprofitem per a donar gràcies també a totes aquelles persones que han participat d’alguna manera en el projecte i en Aculco, especialment a aqueixes persones voluntàries, alumnes en pràctiques o col·laboradores puntuals, que dia a dia fan que Aculco siga una Organització eficaç i d’utilitat pública.

________________

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a la VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en este año 2022, a través de la convocatoria de subvenciones para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 del IRPF, ha apoyado a la ONG Aculco dotando el programa CONSTRUINT FUTURS V con 30.630,15 euros.

Este programa ha sido ejecutado con indudable éxito, cumpliendo el objetivo de: Aumentar la inserción laboral y mejorar el nivel empleabilidad de las personas en situación o en riesgo de exclusión, y de personas desempleadas de larga duración, mediante itinerarios personalizados de inserción.

El programa ha logrado el máximo aprovechamiento de la subvención, alcanzando, entre otros, los siguientes resultados:

108 personas participantes.

85 mujeres.

23 hombres.

100 personas asistidas laboralmente.

19 inserciones laborales.

5 personas que hacen curso de idioma.

8 personas hacen curso alfabetización digital.

4 personas que hacen voluntariado social.

13 inserciones formativas en cursos externos.

106 personas asistidas socialmente.

26 personas asistidas jurídicamente.

2 personas reciben atención psicológica.

5 personas se incorporan a grupos de apoyo mutuo.

3 personas aprenden sobre economía básica y sobre cómo reducir los gastos de energía en la vivienda.

4 personas adquieren competencias en talleres de empleabilidad y habilidades sociales.

10 personas amplían más sus competencias digitales: uso del móvil, trámites online y ciberseguridad.

 

Aprovechamos para dar gracias también a todas aquellas personas que han participado de algún modo en el proyecto y en Aculco, especialmente a esas personas voluntarias, alumnas en prácticas o colaboradoras puntuales, que día a día hacen que Aculco sea una Organización eficaz y de utilidad pública.

 

Menú