Volem transmetre el nostre agraïment a la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en aquest any 2022, a través de la convocatòria de subvencions per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7 de l’IRPF, ha fet costat a l’ONG Aculco dotant el programa MÓN V amb 25.726,00 euros.
Aquest programa ha sigut executat amb gran èxit, complint l’objectiu de: Fomentar la integració sociolaboral de les persones migrants en situació de vulnerabilitat a la Província d’Alacant mitjançant itineraris d’inserció sociolaboral.

El programa ha aconseguit el màxim aprofitament de la subvenció, aconseguint, entre altres, els següents resultats:
104 persones participants.
65 dones.
39 homes.
100 persones assistides laboralment.
11 insercions laborals.

8 persones que fan curs d’idioma.

6 persones fan curse alfabetització digital.

3 persones que fan voluntariat social.

7 insercions formatives en cursos externs.

104 persones assistides socialment.

55 persones assistides jurídicament.

5 persones s’incorporen a grups de suport mutu.

3 persones aprenen sobre economia bàsica i sobre com reduir les despeses d’energia en l’habitatge.

5 persones adquireixen competències en tallers d’ocupabilitat i habilitats socials.

7 persones augmenten els seus coneixements de la cultura espanyola i de la Comunitat Valenciana, les seues institucions, polítiques, sistemes educatius, llengües…

8 persones amplien més les seues competències digitals: ús del mòbil, tràmits en línia i ciberseguretat.

 

Aprofitem per a donar gràcies també a totes aquelles persones que han participat d’alguna manera en el projecte i en Aculco, especialment a aqueixes persones voluntàries o col·laboradores d’altres entitats, que dia a dia fan que Aculco siga una Organització eficaç i d’utilitat pública.

____________

 

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a la VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en este año 2022, a través de la convocatoria de subvenciones para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 del IRPF, ha apoyado a la ONG Aculco dotando el programa MÓN V con 25.726,00 euros.

 

Este programa ha sido ejecutado con gran éxito, cumpliendo el objetivo de: Fomentar la integración sociolaboral de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en la Provincia de Alicante mediante itinerarios de inserción sociolaboral.

 

El programa ha logrado el máximo aprovechamiento de la subvención, alcanzando, entre otros, los siguientes resultados:

 

104 personas participantes.

65 mujeres.

39 hombres.

100 personas asistidas laboralmente.

11 inserciones laborales.

8 personas que hacen curso de idioma.

6 personas hacen curso alfabetización digital.

3 personas que hacen voluntariado social.

7 inserciones formativas en cursos externos.

104 personas asistidas socialmente.

55 personas asistidas jurídicamente.

5 personas se incorporan a grupos de apoyo mutuo.

3 personas aprenden sobre economía básica y sobre cómo reducir los gastos de energía en la vivienda.

5 personas adquieren competencias en talleres de empleabilidad y habilidades sociales.

7 personas aumentan sus conocimientos de la cultura española y de la Comunidad Valenciana, sus instituciones, políticas, sistemas educativos, lenguas…

8 personas amplían más sus competencias digitales: uso del móvil, trámites online y ciberseguridad.

 

Aprovechamos para dar gracias también a todas aquellas personas que han participado de algún modo en el proyecto y en Aculco, especialmente a esas personas voluntarias o colaboradoras de otras entidades, que día a día hacen que Aculco sea una Organización eficaz y de utilidad pública.

Menú