Volem transmetre el nostre agraïment a la VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en aquest any 2022, a través de la convocatòria de subvencions per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7 de l’IRPF, ha fet costat a la ONG Aculco dotant el programa ERGONOMIA SALUT LABORAL II amb 4.040,56 euros.

Aquest programa perseguia l’objectiu de millorar les condicions laborals i l’atenció a la població beneficiària del Centre Social “Ciutat Solidària” de Aculco Alacant. Aquesta és una línia de subvenció dirigida a l’equipament de l’entitat. Tal és així, que hem pogut millorar l’atenció a les persones i la salut d’els/les treballadors/as a través de l’adquisició i instal·lació de:

14 panells elèctrics led (il·luminació de sostre) adequats per a il·luminació d’oficina de treball, que substitueixen a les bombetes de baixa potència que resultaven insuficients i feien forçar la vista de els/as treballadors/as i voluntaris/as del Centre, així com de les persones assistents a cursos i tallers formatius. Aquests panells s’han instal·lat en tot el Centre: oficina tècnica, aula d’informàtica, aula de tallers i formació en idiomes, sala d’atenció primària i oficina d’assessoria laboral/jurídica.

12 discos durs SSD que s’han instal·lats en els PC’s de l’aula d’informàtica per a millorar el seu rendiment ja que es trobaven pràcticament obsolets. L’acoblament d’aquest dispositiu ha permés agilitzar el funcionament de cada ordinador i millorar així l’ensenyament en alfabetització digital.

4 ordinadors destinats al treball d’atenció directa per part de l’equip voluntari. S’han situat en 4 llocs de comptaven amb PC’s desbaratats o inservibles, amb la qual cosa hem guanyat una gran capacitat d’atenció directa individualitzada.

4 cadires spacio amb pala (suport per a escriptura). Aplicades a l’aula polivalent de formació en idiomes i tallers diversos. Permeten guanyar espai i es preveu per a 2023 acabar la substitució de les actuals cadires obsoletes per més cadires spacio amb pala, a fi d’eliminar l’actual taula de treball centra (que és molt gran) i deixar l’aula solament amb cadires d’aquest tipus, permetent abastar més alumnat.

Totes aquestes mesures han millorat la qualitat de l’atenció i la seguretat en l’entorn laboral de Aculco. En aquest sentit, s’han beneficiat almenys 657 persones al llarg de 2022, i per descomptat, d’ara en avant.

____________________

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a la VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, en este año 2022, a través de la convocatoria de subvenciones para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 del IRPF, ha apoyado a la ONG Aculco dotando el programa ERGONOMÍA SALUD LABORAL II con 4.040,56 euros.

Este programa perseguía el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la atención a la población beneficiaria del Centro Social “Ciudad Solidaria” de Aculco Alicante. Esta es una línea de subvención dirigida al equipamiento de la entidad. Tal es así, que hemos podido mejorar la atención a las personas y la salud de los/las trabajadores a través de la adquisición e instalación de:

14 paneles eléctricos led (iluminación de techo) adecuados para iluminación de oficina de trabajo, que sustituyen a las bombillas de baja potencia que resultaban insuficientes y hacían forzar la vista de los/as trabajadores/as y voluntarios/as del Centro, así como de las personas asistentes a cursos y talleres formativos. Estos paneles se han instalado en todo el Centro: oficina técnica, aula de informática, aula de talleres y formación en idiomas, sala de atención primaria y oficina de asesoría laboral/jurídica.

12 discos duros SSD que se han instalados en los PC’s del aula de informática para mejorar su rendimiento ya que se encontraban prácticamente obsoletos. El acoplamiento de este dispositivo ha permitido agilizar el funcionamiento de cada ordenador y mejorar así la enseñanza en alfabetización digital.

4 ordenadores destinados al trabajo de atención directa por parte del equipo voluntario. Se han ubicado en 4 puestos de contaban con PC’s estropeados o inservibles, con lo cual hemos ganado una gran capacidad de atención directa individualizada.

4 sillas spacio con pala (soporte para escritura). Aplicadas al aula polivalente de formación en idiomas y talleres diversos. Permiten ganar espacio y se prevé para 2023 terminar la sustitución de las actuales sillas obsoletas por más sillas spacio con pala, a fin de eliminar la actual mesa de trabajo centra (que es muy grande) y dejar el aula solamente con sillas de este tipo, permitiendo abarcar más alumnado.

Todas estas medidas han mejorado la calidad de la atención y la seguridad en el entorno laboral de Aculco. En este sentido, se han beneficiado al menos 657 personas a lo largo de 2022, y por supuesto, en adelante.

Menú